Sınıflarımız

MRT STEAM Ailesi olarak okullarımızda robotik kodlama sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz. Kurduğumuz sınıflarda Robotik kodlama eğitimleri ile öğrencilerimizin düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği (problemi belirleme-analiz-çözüm önerisi) , sistematik düşünme, olaylar arasında ilişki kurma, eleştirel düşünme, bilgiyi yapılandırma ve işbirlikçi çalışma gibi becerilerinin gelişmesine sağladığımız katkı için mutluyuz.