Kurumsal

MrtSteam Hakkimizda
MRTSTEAM Tayland

MRT STEAM  21. yy’ın gerektirdiği eğitim anlayışına uygun olarak ; dünyada STEAM olarak bilinen Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), Sanat-Tasarım(Art) ve Matematik (Mathematics) öğretim tekniklerini kullanmaktadır.  Hedefimiz öğrencilere inovasyon, yaratıcılık , problem çözme, analitik düşünme, teknoloji okur-yazarlığı gibi yetkinlikleri kazandırmaktır. Kökleri Akademi Otomasyon (plckursu.com) ve El Biruni şirketlerinin deneyimlerine dayanan, Güney Kore firması My robot time’ın Türkiye distribütörü olan firmamız ulusal ve uluslar arası robotik kodlama yarışmaları ve eğitim planlamalarıyla robotik sistemlere ilgi duyan, kendini geliştirmek isteyen öğrencilere gerekli olanakları sağlamaktadır.

MRT STEAM Öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayarak inovatif (yaratıcı) ve algoritmik (sistematik) düşünme becerilerini geliştirerek; Fikir üretme problem çözme, yeteneklerini keşfetme ve girişimcilik becerilerini artırmayı amaçlayan sistemli robotik eğitimler gerçekleştirmektedir.

Öğrencilerimizin  “yaparak –yaşayarak” öğrenen, yüksek motivasyonlu, kendi hayal gücünü inovatif ürünlere dönüştüren, Birey, çevre, toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimi fark eden, analitik düşünce sistematiğini kullanarak yaşanan problemlere yenilikçi ve özgün çözümler üretebilen, öz güvenli olma becerisinde bir dünya yurttaşı olması temel hedefimizdir

Çocuklardan yetişkinlere her yaştan bireye 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak için geleceğin dili kodlamayı ve robotiği öğretmeyi amaçlıyoruz.

21.yüzyıl beceri ve yetkinliklerine sahip, “Dünya Yurttaşı” olma bilincinde, yaşadığı topluma ve insanlığa karşı sorumluluk hisseden, bilim ve teknoloji üretimindeki rolünü kavramış, geleceği planlayan Problem çözme becerisine sahip, analitik düşünen, yaratıcı ve girişimci nesillerin yetiştirilmesinde öncü olmak.

Kendine özgü niteliklerini koruyarak geleceği şekillendirme sorumluluğu içinde olan Öğrencilerimizin;

  • Yenilikçi, girişimci, bilimsel ve teknolojik gelişimlere meraklı,
  • Analitik ve eleştirel düşünen,
  • Problem çözme becerisi yüksek,
  • İşbirliği ve takım çalışmasına uyumlu
  • Liderlik yapabilen, İletişim becerisi yüksek
  • Proje planlama ve yürütme becerisine sahip
  • Algoritmik (sistematik) düşünme becerisi gelişmiş
  • Etik ve estetik değerlere sahip
  • Doğa ve çevre sorunlarına farkındalığı olan
  • İnsanlığa katkı sağlayan verimli projeler üreten

bireyler olmasını sağlamaktır